درباره ما

تیم تخصصی wdco از سال 1396 فعالیت خود را آغاز کرده و مشتریان بی شماری تا به حال داشته که باعث پیشرفت این تیم شده است چون اگر مشتریانی که از خدمات ما راضی هستند نبودند این تیم تا به حال به این اندازه پیشرفت نمیکرد. از این رو روز به روز خدمات تیم آپدیت شده و کیفیت بیشتری را دارا هستند و تمامی خدماتی که مربوط به اینستاگرام باشد را انجام میدهند.